20 προσλήψεις στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (3)Ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, συνολικά είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνώνΟι θέσεις είναι:

  • 3 ΔΕ οδηγός με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
  • 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • 10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας / συνοδοί απορριμματοφόρων
  • 5 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:

• ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω ων 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες

• ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

1) 50 μονάδες για κάθε τέκνο πολύτεκνου υποψηφίου
2) 50 μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.Τις ανωτέρω μονάδες δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα.

• ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

• ΓΟΝΕΑΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

1) 50 μονάδες για κάθε τέκνο προκειμένου για υποψήφιο που έχει την ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.
2) 50 μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου για υποψήφιο που έχει την ιδιότητα τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας. Τις ανωτέρω μονάδες δύναται να λάβει μόνο  ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα.

Προτάσσονται κατά σειρά:

α) OI ΔΗΜΟΤΕΣ:
(1) Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης (α΄ βαθμός εντοπιότητας)
(2) Των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του νομού Αττικής (β΄ εντοπιότητας)
β) ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νομών της Χώρας (χωρίς εντοπιότητα)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Πηγή: proson.gr, e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *