3 Θέσεις στο Δήμο Νέας Ιωνίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 77

1384328781_565875060_1-Pictures-of--want-job-call-me-no-fees-All-types-of-jobs-are-availableΤο Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής & Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Ν. Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (03) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του  Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Νέας
Ιωνίας» που εδρεύει στη Νέα Ιωνία, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

2 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ-ΣΤΩΝ

1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γαληνού 2 & Αγ. Όλγας Ν. Ιωνία Αττικής Τ.Κ. 14233, απευθύνοντάς την στο ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Δήμου Ν. Ιωνίας, υπόψιν κ.κ. Ζήση Β. – Λαζαράκης Α. (τηλ. επικοινωνίας: 2102724761).

ΠΗΓΗ: proson.gr, e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Από €500 εφάπαξ επίδομα στους ένστολους
Προηγούμενο άρθρο
15 θέσεις για νοσηλευτές στην Γερμανία
Μενού