15 επόπτες παραλίας από το δίκτυο Μεσόγειος SOS

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 11

αρχείο λήψης (5)Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η TERRA NOVA ΕΠΕ Περιβαλλοντική Τεχνική Συμβουλευτική απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δεκαπέντε (15) Εποπτών παραλίας,στο πλαίσιο του Έργου «Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης για τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες» με ακρωνύμιο «LIFE AMMOS»και κωδικό LIFE12 INF/GR/000985 που υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού εργαλείου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η TERRA NOVA ΕΠΕ Περιβαλλοντική Τεχνική Συμβουλευτική, στο πλαίσιο του Έργου «Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης για τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες» με ακρωνύμιο «LIFE AMMOS» και κωδικό LIFE12 INF/GR/000985 που υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού εργαλείου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δεκαπέντε (15) φυσικών προσώπων (εφεξής ο «Επόπτης παραλίας»). Οι Επόπτες παραλίες θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση της Δράσης C.3 «Εκστρατεία στις παραλίες» του Πακέτου Εργασίας C «Communication actions / awareness raising campaigns» με σκοπό τη βέλτιστη υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης του Έργου.

To LIFE AMMOS είναι ένα έργο που αποσκοπεί στην πρόληψη και τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες. Με δεδομένη την ένταση και έκταση εμφάνισης των συγκεκριμένων απορριμμάτων στις ελληνικές ακτές, καθίσταται επιτακτική τόσο η αλλαγή συμπεριφοράς του ευρέως κοινού (καπνιστών και μη), όσο και η ανάπτυξη υποδομών και μέσων για την άμβλυνση του φαινομένου. Παράλληλα, και έχοντας ως αιχμή το ζήτημα των απορριμμάτων καπνιστών, το έργο LIFE AMMOS στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για το γενικότερο πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης, μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής εκστρατείας που περιλαμβάνει συνδυασμένη χρήση εργαλείων τεχνολογίας, αλλά και παραδοσιακών μέσων ευαισθητοποίησης.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Κάθε Επόπτης παραλίας θα αναλάβει την εποπτεία/ λειτουργία του ενημερωτικού περιπτέρου (info kiosk) που θα εγκατασταθεί σε μια από τις 15 παραλίες- περιοχές υλοποίησης του Έργου, που παρουσιάζονται στον κάτωθι Πίνακα.

Κωδικός Όνομα παραλίας Δήμος
Π1 Φανάρι Κομοτηνής
Π2 Επανομή Θερμαϊκού
Π3 Αγ. Ιωάννης/ Άη Γιάννης Ζαγορίου- Μουρεσίου
Π4 Λούτσα/ Βράχος Πάργας
Π5 Καλογριά Δυμαίων
Π6 Βοϊδοκοιλιά Πύλου- Νέστορος
Π7 Πλύτρα/ Παχιά Άμμος Μονεμβάσιας
Π8 Βάι Σητείας
Π9 Γεωργιούπολη Αποκορώνου
Π10 Τσαμπίκα Ρόδου
Π11 Καρφάς Χίου
Π12 Αγ. Ισίδωρος Λέσβου
Π13 Αγ. Ιωάννης/ Μοναστήρι Πάρου
Π14 Περίσσα Θήρας
Π15 Σχινιάς Μαραθώνα

Ειδικότερα, ο Επόπτης παραλίας θα είναι επιφορτισμένος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Ενημέρωση των επισκεπτών για το Έργο.
• Διανομή των σταχτοδοχείων μιας χρήσης στους λουόμενους.
• Καταμέτρηση των χρησιμοποιημένων σταχτοδοχείων που θα επιστρέφονται στους ειδικούς κάδους που θα βρίσκονται στο χώρο που θα εγκατασταθεί το info-kiosk.
• Συλλογή των πιθανών σταχτοδοχείων από την παραλία που δεν επιστράφηκαν στον ειδικό κάδο, ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση της καθαριότητας στην παραλία.
• Ενημέρωση και διανομή υλικού στις επιχειρήσεις της περιοχής, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στο Έργο.
• Συμπλήρωση και αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ειδικής ημερήσιας φόρμας καταγραφής στατιστικών δεδομένων στους Δικαιούχους του Έργου.
• Διεκπεραίωση επικοινωνίας με τα στελέχη της Ομάδας Επικοινωνίας και Διάχυσης Αποτελεσμάτων για την αναφορά πιθανών έκτακτων γεγονότων, των οποίων η ομάδα πρέπει να επιληφθεί αρμοδίως.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Το διάστημα 01/06/2014 έως 31/07/2014 και 18/08/2014 έως 15/09/2014 ο Επόπτης θα βρίσκεται στην παραλία της αρμοδιότητάς του κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Κατά το διάστημα 01/08/2014 έως 17/08/2014, που πανελλαδικά παρατηρείται η μεγαλύτερη προσέλευση στις παραλίες, ο Επόπτης θα βρίσκεται στην παραλία αρμοδιότητάς του σε καθημερινή βάση (Δευτέρα με Κυριακή).
Συνολικά, ο Επόπτης θα παρίσταται στην παραλία της αρμοδιότητάς του για πενήντα (50) ημέρες κατά το διάστημα 01/06/2014 έως 15/09/2014. Η παρουσία του θα είναι οκτάωρη, κατά το χρονικό διάστημα από τις 10:00 το πρωί έως και τις 18:00 το απόγευμα.

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το σύνολο της αμοιβής του Επόπτη παραλίας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.
5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ
• Κάτοικος της περιοχής υλοποίησης ή γειτνιάζουσας περιοχής.
• Νέος/α ηλικίας 18-30.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
• Γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.
• Κάτοχος άδειας οδήγησης Ι.Χ. αυτοκινήτου.

6. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ
• Mακροχρόνια άνεργος.
• Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής σε συναφές αντικείμενο.
• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α. Μεταξύ των νόμιμων εκπροσώπων των φορέων και του υποψηφίου που θα επιλεγεί να  απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο θα υπογραφεί σύμβαση. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως τις 15/09/2014.
Β. Οι 15 Επόπτες παραλίας θα λάβουν ειδική εκπαίδευση από στελέχη των Δικαιούχων του LIFE AMMOS, η οποία θα περιλαμβάνει:
• Αναλυτική παρουσίαση των στόχων και των δράσεων του LIFE AMMOS, των συμμετεχόντων στο Έργο και του ρόλου του καθενός.
• Πληροφορίες γύρω από το πρόβλημα των απορριμμάτων καπνιστών, τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, καθώς και τις λύσεις που προκρίνονται για την αντιμετώπισή του.
• Οδηγίες συμπλήρωσης της ημερήσιας φόρμας καταγραφής.
• Βασικές αρχές επικοινωνίας, προσέγγισης και πληροφόρησης κοινού.
• Την ορθολογική χρήση, διανομή και συλλογή των σταχτοδοχείων.
Γ. Οι Επόπτες παραλίας θα έχουν την υποχρέωση να ακολουθούν τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του έργου, να τηρούν απολύτως όσα θα συμφωνηθούν για το αντικείμενο και τους όρους απασχόλησης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο αριθμός ανθρωπο-ημερών, η προβλεπόμενη αμοιβή, το γνωστικό αντικείμενο και οι ευθύνες που θα αναλάβει, οι προθεσμίες παράδοσης, καθώς και o χώρος παροχής της εργασίας.

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς και ο κωδικός της παραλίας στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να απασχοληθεί.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να αποστείλουν τα δικαιολογητικά μέχρι τη Παρασκευή 11 Απριλίου 2014 (τέλος προθεσμίας) στο info@medsos.gr.
Δικαιολογητικά που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δε θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Για ερωτήματα, που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους κάθε μέρα και ώρες 10:00 – 16:00 στο 210-8228795.

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
2 θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων και Υπογείων Δικτύων στο ΔΕΔΔΗΕ Κομοτηνής
Προηγούμενο άρθρο
“Οδηγός” του υπουργείου Οικονομικών για το Ε1
Μενού