20 εργάτες στη ΔΕΗ ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 13

DEI-2323Ο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομισθίων) συνολικά είκοσι (20) ατόμων για κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του Σταθμού.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο από 24/03/2014 μέχρι 31/03/2014 στη Γραμματεία του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, που διανέμεται τις εργάσιμες ημέρες μαζί με τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα δηλωθέντα στοιχεία οικογενειακής και εργασιακής κατάστασης (βεβαίωση ΟΑΕΔ για την ανεργία και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα κατατεθούν κατά την πρόσληψη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τις δυσμενείς συνθήκες οι οποίες επικρατούν στις θέσεις απασχόλησης τους.

ΠΗΓΗ: proson.gr, e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
100 αστυνομικοί στη Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ.
Προηγούμενο άρθρο
2 θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων και Υπογείων Δικτύων στο ΔΕΔΔΗΕ Κομοτηνής
Μενού