4 θέσεις εργασίας στην Αρχαία Ολυμπία

Κοινοποιήστε το άρθρο

Hiring-ManagersΑνακοίνωση για την πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 έργου «Αποκάλυψη και ανάδειξη Γυμνασίου-Χωροθέτηση νέας εισόδου του Αρχαιολογικού Χώρου Ολυμπίας», για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών έκαστος, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του, εξαρτώμενη από τις ανάγκες υλοποιησής του: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Υ. Ε.
  • Ειδικευμένοι εργάτες (για ανασκαφικές εργασίες)Δύο (2) θέσεις Αρχαία Ολυμπία (Γυμνάσιο) Υ. Ε.
  • Ειδικευμένοι εργάτες (για οικοδομικές εργασίες) Δύο (2) θέσεις Αρχαία Ολυμπία (Γυμνάσιο)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής.
Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Αρχαία Ολυμπία, 270 65, υπ’ όψιν κου Χρήστου Σπηλιόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 26240-22529), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr/f/yppot ) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) καθώς και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας την 21.03.2014 δηλαδή από 24.03.2014 έως 31.03.2014.
Πηγή: pelop.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *