692 Θέσεις Εργασίας με Διαγωνισμό για σωφρονιστικούς υπαλλήλους και εξωτερικούς φρουρούς

Κοινοποιήστε το άρθρο

fylakesΜέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να εκδοθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης ο διαγωνισμός πρόσληψης 692 σωφρονιστικών υπαλλήλων και εξωτερικών φρουρών στα 33 καταστήματα κράτησης όλης της χώρας.

Όπως αναφέρουν υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου στην «Εργασία», αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθέτησης 378 Σωφρονιστικών και 245 φρουρών στις φυλακές μέσω της κινητικότητας, θα ξεκινήσει η κατάρτιση της προκήρυξης για τις 692 μόνιμες θέσεις και θα σταλεί προ έγκριση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας.

Έξι χρόνια μετά τον τελευταίο διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού στα σωφρονιστικά καταστήματα, και τα κενά στα νέα καταστήματα κράτησης σε Νιγρίτα, Χανιά και Δράμα είναι τεράστια, ενώ μεγάλες ανάγκες σε προσωπικό φρούρησης έχουν και οι φύλακες του Κορυδαλλού.

Μέσω της διαδικασίας της κινητικότητας το υπουργείο Δικαιοσύνης κατάφερε να πάρει πάνω από 600 δημοτικούς αστυνομικού, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν για να ενταχθούν στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης.

Ωστόσο ο αριθμός αυτός δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες, με αποτέλεσμα το υπουργείο να προγραμματίζει ένα νέο διαγωνισμό προσλήψεων, τον οποί θα διενεργήσει τριμελής επιτροπή από τον ίδιο τον φορέα και όχι το ΑΣΕΠ.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια προκειμένου να προληφθούν από το υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ ακολουθούν ειδικές δοκιμασίες και εκπαίδευση. ΟΙ πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για καθορισμό ορίου ηλικίας στου υποψηφίους για τον κλάδο φρούρησης σα 32 έτη και όριο αναστήματος (οι άνδρες 1,70 μ. και οι γυναίκες 1,60 μ.). Απαραίτητη επίσης θεωρείται η γνώση ξένων γλωσσών και η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας.

Για την πρόσληψη απαιτείται επίσης οι υποψήφιοι να κατέχουν απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίο Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή πτυχίο Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει τίτλου σπουδών, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει η εγγραφή στα δημοτολόγια δήμων ή κοινοτήτων για μία τουλάχιστον διετία και η μόνιμη διαμονή για το ίδιο χρονικό διάστημα στου νομούς όπου εδρεύουν τα καταστήματα κράτηση όπου προκηρύσσονται οι θέσεις.

Υπάρχουν σκέψεις να προστεθούν στον διαγωνισμό και «κοινωνικά κριτήρια» όπως ο χρόνος ανεργίας, η πολυτεκνία κλπ. Επιπλέον μόρια προσθέτει η εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας στις Ένοπλε Δυνάμεις ή στις Ειδικές Δυνάμεις, προϋπηρεσία ως Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας κλπ.

Επίσης η κατοχή διπλώματος μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΕΕΚ στην ειδικότητα «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας», η καλή γνώση ξένων γλωσσών κ.α.

Όσοι υποψήφιοι συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια υποβάλλονται σε υγειονομικές, ψυχοτεχνικές και σε αθλητικές εξετάσεις από εδική επιτροπή του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Όσοι κριθούν κατάλληλοι από τις επιτροπές, καλούνται από τη Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού του υπουργείου Δικαιοσύνης να προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή ορισμένα δικαιολογητικά (αντίγραφο ποινικού μητρώου, βεβαίωση ότι δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση ή υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει κώλυμα διορισμού, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, πιστοποιητικό γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και εγγραφής για τους άνδρες στα μητρώα αρρένων).

Πηγή: Έθνος Εργασία, proson.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *