Πρόσληψη 19 ατόμων στην 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 120

αρχείο λήψης (1)Η 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου ΕΣΠΑ “Επείγουσες στερεωτικές εργασίες στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου και στον περιβάλλοντα χώρο του στα Πίσσια του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων Ν. Κορινθίας”, ως εξής:

  • ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην προστασία μνημείων, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων – ιστορικών κτιρίων και συνόλων 1
  • ΤΕ Συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης (ομάδα Β) και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης με αποδεδειγμένη εμπειρία στη συντήρηση τοιχογραφιών 2

—————————————-

Η 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης – ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου ΕΣΠΑ “Στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση Φρούριου Μπούρτζι στο Ναύπλιο”, ως εξής:

  • ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία 1
  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση & ανάδειξη μνημείων 1
  • ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες 7
  • ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών 7

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: 25 η Ε.Β.Α., Αρχαία Κόρινθος, Τ.Κ. 200 07, ΠΕ Κορινθίας, υπ΄ όψιν Γραμματείας κα Ιατράκη Μαριάννα (τηλ. επικοινωνίας: 2741 0 31443) από 24/03/2014 έως και 31/03/2014.

Πηγή: diorismos.gr

Μενού