13.758 εποχικές προσλήψεις σε δήμους και περιφέρειες το 2014

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 524

images (1)Σε 13.758 ανέρχονται οι εποχικές θέσεις που θα καλυφθούν από δήμους και περιφέρειες μέσα στο 2014. Πρόκειται για θέσεις προσωπικού που προσλαμβάνονται έναντι αντίτιμου, είτε από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, είτε σε ανταποδοτικές υπηρεσίες είτε από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.Οι ειδικότητες που πρόκειται να προσληφθούν είναι: βρεφονηπιοκόμοι, ναυαγοσώστες, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων έργων, μάγειρες, καθαριστές, εργάτες, γεωπόνοι, κτηνίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, δασεργάτες, ομαδάρχες, κατασκηνωτές, κ.α. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνονται όλο το χρόνο και υπογράφουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου από τέσσερις μήνες έως ένα έτος.

6.730 στην καθαριότητα και ύδρευση των δήμων
Με 6.730 θέσεις θα κλιθούν να καλύψουν τις ανάγκες τους οι δήμοι. Πρόκειτια για προσωπικό που πρτοσλαμβάνεται από τους δήμους και πληρώνεται μέσω ανταποδοτικών τελών. Η πλειοψηφία των θέσεων αφορά υπηρεσίες όπως καθαριότητα, υδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμό, κ.α. Οι ειδικοτητες που ζητούνται για τις παραπάνω υπηρεσίες είναι: ΔΕ Τεχνιτών ελαστικών, ΔΕ Οδηγών φορτηγού, ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου, ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων (καδοπλυντηρίου) , ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων (εκσκαφέα-φορτωτή) , ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων (καλαθοφόρου) , ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων (σαρώθρου), ΔΕ Οδηγών, ΥΕ Εργατών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων), ΥΕ Εργατών συνεργείου καθαριότητας τάφων , ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων και ΥΕ Νεωκόρων, κ.α. Το προσωπικό προσλαμβάνεται στους δήμους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου έως οκτώ μήνες. Οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να στέλνουν τα αιτήματα τους στο ΑΣΕΠ για έκκριση. Η προθεσμια υποβολής αιτήσεων για το συγκεκριμενο προσωπικό είναι δεκαήμερη. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις είναι η
αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής  αυτότητας.

4.026 σε παιδικούς σταθμούς και ερευνητικά προγράμματα

Με 4.026 συμβασιούχους θα καλυφθούν οι ανάγκες των δήμων στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων. Η πλειοψηφία των θέσεων αφορά προσωπικό που προσλαμβάνεται σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σε προγράμματα ΕΣΠΑ. Οι συγκεκριμένες προσλήψεις ξεκινούν στα τέλη του καλοκαιριού και ολοκληρώνονται μέσα στο Φθινόπωρο. Πρόκειται για προσωπικό που υπογράφει από οκτάμηνες συμβάσεις έως και ετήσιες.

1.152 εποχικοί σε Περιφέρειες 
Από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους θα γίνουν 1.152 προσλήψεις εποχικού προσωπικού για φέτος. Πρόκειται για προσωπικό που προσλαμβάνεται κυρίως στις περιφέρειες για προγράμματα όπως η δακοκτονία ή Εκρίζωσης του Μελιταίου Πυρετού, κ.α. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: τομεάρχες δακοκτονίας, γεωπόνοι, τεχνολόγοι γεωπονίας, εργατοτεχνίτες, κτηνίατροι, εργάτες, κ.α. Οι συμβάσεις που υπογράφει το νέο προσωπικο είναι τριμηνες, εξάμηνες και οκτάμηνες.

1.250 σε πολιτιστικούς οργανισμούς και ΝΠΔΔ
Σε 1.250 ανέρχονται οι προσλήψεις για καλλιτεχνικό προσωπικό και καθηγητές φυσικής αγωγής σε δήμους και ΝΠΔΔ. Το νέο προσωπικό προσλαμβάνεται για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, σε Τμήματα της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Διεύθυνσης Εκπαίδευσης των ΝΠΔΔ Δήμων. Οι θέσεις αφορούν σε καθηγητές μουσικής, ζωγραφικής, κεραμικής, διευθυντές ορχήστρας, κ.α. Η πρόσληψη του  ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του πδ524/1980 για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) ή έως έντεκα (11) μήνες ή έως ένα (1) έτος για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου.

450 εποχικοί σε κατασκηνώσεις και 150 ναυαγοσώστες
Με τετράμηνες συμβάσεις θα καλυφθούν και φέτος οι ανάγκες των δήμων για κατασκηνωτικό και ναυαγοσωστικό προσωπικό. Σύμφωνα με πληροφορίες για το 2014 έχουν εγκριθεί 450 θέσεις στις κατασκηνώσεις και 153 θέσεις για ναυαγοσώστες. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πρόσφατο νομοσχέδιο του υπ. Εσωτερικών για τις δύο παραπάνω κατηγορίες προσωπικού δεν προβλέπεται διακοπή προσλήψεων λόγω εκλογών. Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν με βάση το άρθρο 206 παρ.1 Ν. 358 4/2007, με το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους (4) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Οι υποψήφιοι ναυαγοσώστες οφέιλουν να διαθέτουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και αδεια ναυαγοσώστη σε ισχύ, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος, proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Επίδομα ανεργίας στους δημόσιους υπαλλήλους
Προηγούμενο άρθρο
Υποτροφίες στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας από την ΜΚΟ «Αποστολή»
Μενού