3 θέσεις ειδικευμένων εργατών στη Βόνιτσα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 10

αρχείο λήψης (4)Την πρόσληψη του παρακάτω ειδικευμένου εργατικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου ως εξής :

  • ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης  3  2 μήνες  Ευρύτερη περιοχή  Παλιάμπελων Δήμου  Ακτίου Βόνιτσας

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή κατά τις ώρες 09:00 – 13:00, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση Αγ. Αθανασίου 4, 302 00 Μεσολόγγι, (τηλ. επικοινωνίας: 26310 55654) από 28-03-2014έως και 03-04-2014.

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
2 θέσεις Οδηγών Λεωφορείων στο Δήμο Ανάφης
Προηγούμενο άρθρο
Θέση ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων στην Ικαρία
Μενού