Συμβάσεις έργου στο ΕΔΕΤ για την ηλεκτρονική διαχείριση του μητρώου εθελοντών αιμοδοτών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 6

grnetΤο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε). σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, στοχεύουν από κοινού στην ουσιαστική οργάνωση και ηλεκτρονικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας.Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, θα αναπτυχθούν κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την υποστήριξη των αρμοδιοτήτων του Ε.ΚΕ.Α. περί Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών, δημιουργίας ταυτοτήτων εθελοντών αιμοδοτών και έκδοσης στατιστικών στοιχείων, την καταχώρηση όλων των αιμοδοσιών που γίνονται σε υπηρεσίες αιμοδοσίας από εθελοντές αιμοδότες και την εκτέλεση μιας μεγάλης κυρίως διαδικτυακής και «κινητής» (mobile) καμπάνιας για την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα που προέρχονται από την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα (κατά προτίμηση φοιτητές σχολών πληροφορικής ή με γνώση χειρισμού υπολογιστών), με επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια έργα και σε διαδικασίες εθελοντικής αιμοδοσίας, μπορούν να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους, για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, μέχρι την Τετάρτη 16 Απριλίου 2014.

Στα βιογραφικά τους πρέπει να δίνεται έμφαση στην προηγούμενη εμπειρία σε σχετικά έργα, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν επικοινωνιακές ικανότητες καθώς και να χειρίζονται άριστα τόσο το γραπτό όσο και τον προφορικό λόγο.

Όσοι επιλεγούν θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο διάστημα 28/04/2014 έως 31/12/2014 με δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζει το έργο.

Για την υποβολή του βιογραφικού οι υποψήφιοι θα πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο Συνεργατών της ΕΔΕΤ Α.Ε. και να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο από τη σελίδα https://registry.admin.grnet.gr.

Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να επισυνάψουν το βιογραφικό τους και να επιλέξουν τη συγκεκριμένη πρόσκληση από το πεδίο «Ειδικές Προσκλήσεις».

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απο το Πανεπιστημιο Θεσσαλίας
Προηγούμενο άρθρο
Τέλος στην υποβολή πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων
Μενού