3 θέσεις στο Κάστρο Μονεμβασίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 75

images (8)Την πρόσληψη του παρακάτω ειδικευµένων εργατών µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του ενταγµένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007 – 2013» υποέργου 2 «Ανασκαφικές διερευνήσεις στο πλαίσιο αποκατάστασης του Ι.Ν. Παναγίας Οδηγήτριας ή Αγίας Σοφίας στην Άνω Πόλη Μονεµβασίας π.ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου», του έργου «Αποκατάσταση του Ι.Ν. Παναγίας Οδηγήτριας ή Αγίας Σοφίας στην Άνω Πόλη Μονεµβασίας π.ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου», για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία πρόσληψης και µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης µέχρι την ολοκλήρωσή του, εξαρτώµενη από τις ανάγκες υλοποίησής του:

  • ΥΕ Ειδικευµένος Εργάτης για ανασκαφικές – οικοδοµικές εργασίες  – Τρεις (3) θέσεις Κάστρο Μονεµβασίας

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Αγησιλάου 59, Σπάρτη, ΤΚ 23100 υπόψιν κου Παπαστρατάκου Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας: 27310 – 81128) έως και 8/4/2014.

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πωλητής ζητείται στην Perfetti Van Melle Ελλάς στην Καβάλα
Προηγούμενο άρθρο
Θέση Βοηθού Έρευνας στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
Μενού