Θέσεις εργασίας στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 6

αρχείο λήψης (2)Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 6 «Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΕΣΕΕ» των Πράξεων «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων (Α.Π.7 – Α.Π.8)» οι οποίες είναι ενταγμένες (κωδικοί ΟΠΣ: 445730 και 445731 αντίστοιχα) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ), η ΕΣΕΕ προτίθεται να συνεργαστεί με δύο (2) στελέχη, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση δράσεων οργάνωσης, συντονισμού και επιστημονικής εποπτείας υλοποίησης του υποέργου.

Συγκεκριμένα:

Α. Ένα (1) στέλεχος, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (Κωδικός
θέσης: 445730-1/03), για τη συμμετοχή του στη διαχείριση του φυσικού αντικειμένου του υποέργου.

Β. Ένα (1) στέλεχος, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (Κωδικός
θέσης: 445730-1/04), για τη συμμετοχή του στη διαχείριση του οικονομικού αντικειμένου και λογιστική υποστήριξη του υποέργου.

Υποβολή εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 02/05/2014 και ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες: http://esee.gr

——

Στο πλαίσιο της πράξης «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις» η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδ. ΟΠΣ: 296255) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ε.Σ.Ε.Ε. προτίθεται να συνεργαστεί με ένα (1) άτομο, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων συντονισμού, διαχείρισης και διοίκησης της πράξης και λειτουργίας Help Desk (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 296255/01).

Υποβολή εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών δικαιολογητικών έως την Δευτέρα 28/04/2014 και ώρα 14:00

Περισσότερες πληροφορίες: http://esee.gr

Πηγή: career.duth.gr, proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέση εργασίας στα Toi – Moi
Προηγούμενο άρθρο
6 θέσεις εργασίας στην Interamerican
Μενού