6 συμβάσεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ανατ. Μακεδονίας Θράκης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 68

images (6)Η Διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης πρόκειται να προσλάβει Επικουρικό Προσωπικό, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα:

 ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας 1

ΔΕ Θεραπευτών Παιδαγωγών 5

Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%. Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Η αίτηση αφορά την απασχόληση στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Καβάλας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Καβάλας ,Τέρμα Ιοκάστης 65404 Καβάλα ή προσωπικά στα γραφεία του Διοικητικού Τμήματος του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Καβάλας, στην ίδια διεύθυνση. Υπεύθυνος Επικοινωνίας κο Μάτσικα Νικόλαο 2513500503 και Παπαδοπούλου Μαρία 2513500500.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε 2 (δύο) τοπικές εφημερίδες, ήτοι από 03/04/2014 έως 14/04/2014.

ΠΗΓΗ: e-dimosio.gr, proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
22 προσλήψεις στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού
Προηγούμενο άρθρο
4 Εμπειρογνώμονες στην ΕΤ.Α.Π. του Επιμελητηρίου Κυκλάδων
Μενού