ΑΣΕΠ: Δείτε τους πίνακες με τα αποτελέσματα των υποψηφίων Δ.Ε και Υ.Ε

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 224

ΑΣΕΠ99Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2014 (ΦΕΚ 1/23-1-2014 & ΦΕΚ 2/24-1-2014, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) που αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα τεσσάρων (64) θέσεων προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) και πέντε (5) θέσεων προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στη Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε.

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ έχουν αναρτηθεί οι αλφαβητικοί πίνακες διοριστέων καθώς και οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

Οι υποψήφιοι που απέστειλαν έντυπες αιτήσεις χωρίς να έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση αποκλείονται της διαδικασίας και εμφανίζονται σε ξεχωριστό πίνακα μόνο με τον αριθμό ταυτότητας.

Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από 9 Απριλίου έως και την πάροδο της 22ας Απριλίου 2014, ημέρας Τρίτης.

Επισημαίνεται ότι, για τον κλάδο Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ οι πίνακες διοριστέων θα καταρτισθούν μετά από τη διεξαγωγή της ειδικής πρακτικής δοκιμασίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί ύστερα από την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Ε΄ της Προκήρυξης.

Τα προσωρινά αποτελέσματα των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της Προκήρυξης 1Κ/2014 θα εκδοθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Πίνακας Ονομάτων 

Πηγή: asep.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ενημερωθείτε για τις καταθέσεις που θα περνούν στο Δημόσιο για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
Προηγούμενο άρθρο
Στα 833 ευρώ το επίδομα για οικογένεια με δύο παιδιά από το κοινωνικό μέρισμα
Μενού