Ενημερωθείτε για τις καταθέσεις που θα περνούν στο Δημόσιο για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 207

euro_450xΑναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων που θα περιέλθουν στο Δημόσιο μέχρι το τέλος Απριλίου 2014 έχουν αποστείλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Α. Σαμαράς λέγοντας πως η Κυβέρνηση κατάρτισε για πρώτη φορά, μετά από περίπου 100 χρόνια, το νομοθετικό πλαίσιο διοίκησης, διαχείρισης και εποπτείας των αδρανών καταθέσεων ή κληροδοτημάτων, ή «σχολαζουσών» κληρονομιών.

Πρέπει να σημειωθεί πως αν και ο νόμος 4151/2013 έχει ψηφισθεί ήδη από τον Απρίλιο 2013 από την Βουλή οι διατάξεις του για τις αδρανείς καταθέσεις θα ενεργοποιηθούν πλήρως στο τέλος του τρέχοντος μηνός.

Με το νόμο για τους αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς αποσαφηνίζεται κατά τον πλέον απόλυτο τρόπο ότι μετά την παραγραφή των δικαιωμάτων του καταθέτη ή των νομίμων κληρονόμων του, κατόπιν παρέλευσης εικοσαετίας, η χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για ειδικούς σκοπούς στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Ακόμη, στον Ν. 4151/2013 προβλέπεται η υποχρέωση ειδοποίησης του δικαιούχου εν δυνάμει αδρανούς κατάθεσης πριν τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής περισσότερες από μία φορές (εφόσον πρόκειται για ποσό άνω των 100 ευρώ, προκειμένου το ποσό αυτό να ανταποκρίνεται στο κόστος της σχετικής ειδοποίησης), ενώ ορίζεται με σαφήνεια ότι το υπόλοιπο αδρανούς καταθετικού λογαριασμού παραγράφεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μετά την παρέλευση εικοσαετίας.

Βάσει του νομού κάθε πιστωτικό ίδρυμα, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, οφείλει αμέσως μετά την παρέλευση του χρονικού ορίου της εικοσαετίας να αποδίδει στο δημόσιο συγκεντρωτικά μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων, πλέον αναλογούντων τόκων, καταθέτοντας στην Τράπεζα της Ελλάδος τα σχετικά ποσά σε ειδικό λογαριασμό και να ενημερώνει ταυτόχρονα την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον νόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η σχετική διαδικασία για την απόδοση των αδρανών καταθέσεων ενεργοποιείται από το τέλος του μηνά και όλα τα έσοδα που θα αντληθούν θα δοθούν για την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Νέο πρόγραμμα για 12.000 Θέσεις Εργασίας ανέργων ηλικίας 25 έως 66 ετών
Προηγούμενο άρθρο
ΑΣΕΠ: Δείτε τους πίνακες με τα αποτελέσματα των υποψηφίων Δ.Ε και Υ.Ε
Μενού