Θέσεις εργασίας στα Χανιά

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 191

αρχείο λήψης (2)Την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του έργου ανακοίνωσε το ΥΠ.ΠΟ.Α.
Οι θέσεις αφορούν:

  • ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 1 θέση «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΦΙΡΚΑ ΧΑΝΙΩΝ –Β’ ΦΑΣΗ »
  • ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός 1 θέση «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΦΙΡΚΑ ΧΑΝΙΩΝ –Β’ ΦΑΣΗ »
  • ΠΕ Αρχαιολόγος 1 θέση «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΦΙΡΚΑ ΧΑΝΙΩΝ –Β’ ΦΑΣΗ »

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στα Χανιά στην διεύθυνση: Σουρμελή 24 –Χανιά υπόψιν κ. Συντζανάκη Ιωάννη και κ. Γοναλάκη Μαρία. (τηλ. επικοινωνίας: 28210 53033) έως και την Τρίτη 15-4-2014.

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προσλήψεις από τον όμιλο εταιρειών Pastazi
Προηγούμενο άρθρο
Ημερίδα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μενού