14 θέσεις εργασίας στην Καστοριά

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο λήψης (7)Πρόσληψη προσωπικού τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για το Υποέργο 6 «Εργασίες Αρχαιολογίας στο Τµήµα Κοροµηλιά – Κρυσταλλοπηγή» του Έργου «Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού: Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή: Τµήµα Κοροµηλιά – Κρυσταλλοπηγή» Ν.Καστοριάς.

Συγκεκριμένα οι θέσεις είναι:

  • 13 θέσεις ∆Ε Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευµένων Εργατών
  • 1 θέση ΥΕ Ειδικευµένων Εργατών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: ΚΘ΄ ΕΠΚΑ, Σιδηροδροµικού Σταθµού 8, 531 00 Φλώρινα, υπόψη κ. Γ. Στρατούλη (τηλ. επικοινωνίας: 24670-44616) εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 09 – 04 – 2014 έως 15 – 04 – 2014 και από 9:00π.µ. έως 14:00µ.µ.).

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *