5 θέσεις εργασίας στο Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (13)Η Ένωση Προσώπων με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως είκοσι (20) μηνών, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών για την υλοποίηση δράσεων κατά την περίοδο Μάιος – Δεκέμβριος 2014 & Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2015 στο πλαίσιο της Πράξης «Από την Πράξη στη Θεωρία των Παραστατικών Τεχνών», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το ελληνικό δημόσιο, και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 Σύμβουλος Διοίκησης & Προγράμματος
  • 1 Υπ. Εγκαταστάσεων – Χώρων και Συντονισμού Δράσεων
  • 1 Υπεύθυνος Οργάνωσης & εκτέλεσης παραγωγής
  • 1 Οργάνωση & εκτέλεση παραγωγής
  • 1 Βοηθός οργάνωσης & επικοινωνίας παραγωγής

Τόπος εργασίας: Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου Πειραιώς 206, Αθήνα 17778

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετικό φάκελο, στον οποίο θ’ αναγράφεται ο κωδικός της ειδικότητας και θα περιέχει την αίτηση συμμετοχής, μαζί με τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, στα γραφεία του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, καθημερινά από Δευτέρα έως και  Παρασκευή και ώρες 12.30 – 16.00.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία (1) μόνο αίτηση για μια (1) μόνο συγκεκριμένη ειδικότητα. Η σώρευση αιτήσεων διαφορετικών ειδικοτήτων σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου στην προαναφερόμενη διεύθυνση, λήγει την Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 και ώρα 16:00.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τα μέλη του Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων και των δικαιολογητικών τους. Καταρχήν θα ελεγχθεί η εκπλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων μορφωτικού επιπέδου και εργασιακής εμπειρίας που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο «Ειδικά Προσόντα» και θα αποκλειστούν οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
1. Εμπειρία 60%
2. Σπουδές 15%
3. Ξένες γλώσσες 10%
4. Δεξιότητες 15%

Πηγή: e-dimosio.gr, proson.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *