θέση εργασίας στην ΣΤ΄ εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων Πατρών

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο λήψης (15)Προκήρυξη μίας (1) θέσης Τ.Ε. Μηχανικού/ Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, σύμφωνα με τον ΑΔΑ: ΒΙΗ2Γ-ΛΨΖ, με εξειδίκευση στη σχεδίαση αρχαιολογικών ευρημάτων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του 2ου Υποέργου «Αρχαιολογικές ανασκαφές» στο πλαίσιο του έργου 2012ΕΠ00180028 της ΣΑΕΠ001/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ– 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ»

Συγκεκριμένα για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον υπάρχουν οι ανάλογες πιστώσεις:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                           ΑΡΙΘΜΟΣ                                  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Μηχανικός Τ.Ε.                       Ένας (1)                                     Κάτω Αχαΐα,  Δήμου Δυτικής Αχαΐας

YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όποιος/α επιθυμεί να προσληφθεί, καλείται να συμπληρώσει την αίτηση και να την υποβάλλει με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής, οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία μας έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην διεύθυνση : Αλ. Υψηλάντου 197, Πάτρα, Υπ’ όψιν κ.Παν.Μάρκου (2ος όροφος) – (Τηλ. επικοινωνίας: 2610 276.207 και 275.070, ΄Ωρες: Από 7.30 π.μ. έως 14.00 μ.μ.) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής  ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υ.Π.ΠΟ.Α (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας (Από 14/04/2014 έως 22 /04/2014).

Κάθε υποψήφιος/α δικαιούται να υποβάλλει μία μόνο αίτηση

Για τα απαραίτητα προσόντα και τα υπόλοιπα δικαιλογητικά κάντε κλικ εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *