θέση εργασίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 9

αρχείο λήψης (13)Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών για τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής μέσω της παροχής κατ’ οίκον ιατρικής παρακολούθησης και υποβοήθησης καθημερινών δραστηριοτήτων – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ – ΚΡΗΠΙΣ».

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου και ειδικότερα μία θέση Επιστήμονα για μελέτη της εφαρμογής έξυπνων συστημάτων κατ’ οίκον καταγραφής βιοσημάτων και υποβοήθησης καθημερινών ιατρικών ζητημάτων για ασθενείς με στεφανιαία νόσο και πνευμονία.

Αντικείμενο Εργασιών:

 • υλοποίηση πρωτοκόλλου για κατ οίκον παρακολούθηση ασθενών
 • συγγραφή των παραδοτέων
 • συμμετοχή σε συναντήσεις που θα ορίζονται από το συντονιστή για τη παρακολούθηση των εργασιών.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ Σχολής Επιστημών Υγείας
 • Καθεστώς υποψήφιου διδάκτορας Ιατρικής
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).

Επιθυμητά Προσόντα

 • Κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος στα αντικείμενα Οικονομικά της Υγείας ή Δημόσια Υγεία ή Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • κλινική εμπειρία σε τμήμα που χρησιμοποιούνται συστήματα monitoring ασθενών
 • καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • γνώσεις χρήσης υπολογιστών (Office, SPSS, κλπ)
 • γνώσεις και εμπειρία σε θέματα σχετιζόμενα με την προδιάθεση και την αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου και την εκτίμηση δεικτών ποιότητας ζωής.
 • Ικανότητα προσαρμογής και συνεργασίας σε ερευνητική ομάδα.

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών
Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Δέκα (12) μήνες

Για να δείτε ολόκληρη την πρόσκληση κάντε κλικ εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@ύγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέση εργασίας στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Προηγούμενο άρθρο
2 θέσεις στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Μενού