Νέοι κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 58

images (1)Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση, σήμερα, από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ νέας οδηγίας για τη διασφάλιση της καλύτερης εφαρμογής, σε εθνικό επίπεδο, του δικαιώματος των πολιτών της ΕΕ να εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος.

Η οδηγία, που προτάθηκε στις 26 Απριλίου 2013 (IP/13/372), αποσκοπεί στην άρση των υφιστάμενων εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, όπως η έλλειψη ευαισθητοποίησης στους κανόνες της ΕΕ μεταξύ των εργοδοτών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διακινούμενοι πολίτες για να βρουν πληροφορίες και βοήθεια στα κράτη μέλη υποδοχής.

Για την υπέρβαση των εν λόγω εμποδίων και την αποφυγή των διακρίσεων, σύμφωνα με την οδηγία τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν:

• υποστήριξη και νομική βοήθεια στους διακινούμενους εργαζομένους της ΕΕ για την εφαρμογή των δικαιωμάτων τους, από έναν ή περισσότερους φορείς σε εθνικό επίπεδο
• αποτελεσματική νομική προστασία των δικαιωμάτων (όπως για παράδειγμα προστασία από τη θυματοποίηση των διακινούμενων εργαζομένων της ΕΕ που επιδιώκουν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους) και
• εύκολα προσιτές πληροφορίες σε περισσότερες από μία γλώσσες της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των διακινούμενων εργαζομένων της ΕΕ και των ατόμων που αναζητούν εργασία.

Από τους κανόνες αυτούς θα επωφεληθούν οι διακινούμενοι εργαζόμενοι αλλά και οι εργοδότες, οι οποίοι θα ενημερώνονται καλύτερα όταν προσλαμβάνουν άτομα από άλλη χώρα της ΕΕ

Τα κράτη μέλη έχουν τώρα δύο χρόνια προθεσμία για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο.

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προκήρυξη συμπληρωματικών θέσεων για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2013-2014
Προηγούμενο άρθρο
ΕΣΠΑ: 445 Επιχειρηματικά σχέδια στο πρόγραμμα “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων (ΙΙ)”
Μενού