17 θέσεις στο Δήμο Θάσου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 12

images (7)Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα:

  • 3 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
  • 14 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Εργατών Απορριμματοφόρων)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07.
  • Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου όπως ορίζεται στο άρθρο 1, του Ν.3812/2009 και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης με δίμηνη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 21παρ. 2 του Ν.2190/1994.
  • Βεβαίωση Προϋπηρεσίας από το Ι.Κ.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στο γραφείο του τμήματος προσωπικού του Δήμου Θάσου, στην Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Δρακόντου Σωτηρία, από 16/04/2014 έως 25/04/2014.

Πηγή: e-dimosio.gr, proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
20 προσλήψεις στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης
Προηγούμενο άρθρο
10 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στη σχολή ΕΜΦΕ του ΕΜΠ
Μενού