Θέσεις Εργασίας στο Δημοτικό Σχολεία Ομίλου Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 11

job2Προκήρυξη θέσεων για απασχόληση στο Δημοτικό σχολείο του Ομίλου Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Ο Όμιλος Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης λειτουργεί στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και προσφέρει ένα διευρυμένο, βιωματικό και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών σε παιδιά ηλικίας από 2,5 έως 12 ετών. Βασικοί άξονες του προγράμματος αποτελούν η έμφαση στα βιωματικά περιβαλλοντικά και καινοτόμα προγράμματα, η ενισχυμένη διδασκαλία των θετικών επιστημών, η κατάκτηση της αγγλικής γλώσσας και ο τεχνολογικός εγγραμματισμός.

Για το σχολικό έτος 2014-2015 το Δημοτικό σχολείο του Ομίλου προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις:
Δύο θέσεις πλήρους απασχόλησης για Δασκάλους/-ες

  • Μία θέση μερικής απασχόλησης για Καθηγητή-ήτρια Γυμναστικής
  • Μία θέση μερικής απασχόλησης για Καθηγητή-ήτρια Αγγλικών

Αποστολή των θέσεων:

Όλοι οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στο Διευθυντή του Δημοτικού σχολείου.

Οι Δάσκαλοι/ες είναι υπεύθυνοι/ες για την τάξη τους.

Οι Καθηγητές/τριες Γυμναστικής / Αγγλικών είναι υπεύθυνοι/ες για το μάθημα της ειδικότητάς τους.

Xαρακτηριστικά των θέσεων:

Κάθε εκπαιδευτικός αναλαμβάνει τα παρακάτω καθήκοντα:

Εφαρμόζει το διευρυμένο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τα βιωματικά περιβαλλοντικά και καινοτόμα προγράμματα του σχολείου.

Συνεργάζεται συστηματικά με όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Αναπτύσσει επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό για την τάξη του και τα προγράμματα που υλοποιεί.
Διδάσκει χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατική και διαφοροποιημένη διδασκαλία, βιωματική μάθηση, αξιοποίηση ΤΠΕ).

Συμβάλλει στην οργάνωση των εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων της τάξης του/-ης.

Επικοινωνεί με τους γονείς παρέχοντας έγκαιρα ανατροφοδότηση για την πορεία των μαθητών/τριών.

Συμμετέχει σε δραστηριότητες προώθησης του σχολείου που απαιτούν την παρουσία διδακτικού προσωπικού.

Συμμετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες που απευθύνονται στις οικογένειες των μαθητών/τριών.

Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητας (Παιδαγωγικό / ΤΕΦΑΑ / Αγγλικής Φιλολογίας).
Ελάχιστη διδακτική εμπειρία 3 ετών στην Α/θμια εκπαίδευση. Θα προτιμηθούν εκπαιδευτικοί με εμπειρία στην Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού.

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Πολύ καλές γνώσεις στη χρήση Η/Υ και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία.
Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Αφοσίωση στην υπεροχή και στην εκπαιδευτική καινοτομία.

Άμεμπτη εργασιακή ηθική.

Επιπλέον προσόντα:

Μεταπτυχιακό τίτλο στην Α/θμια εκπαίδευση.

Εμπειρία στη βιωματική υλοποίηση περιβαλλοντικών ή άλλων καινοτόμων προγραμμάτων.

Στην περίπτωση των καθηγητών/τριών Αγγλικών θα προτιμηθούν άτομα που έχουν την Αγγλική ως μητρική τους γλώσσα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστέλλουν την επιστολή ενδιαφέροντος και το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 30 Απριλίου 2014 μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hr@afs.edu.gr.

Το e-mail θα πρέπει να έχει θέμα: Application for Elementary Teaching Positions.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, κα Δέσποινα Θεοδωρίδου, τηλ.: 2310 492740.
Πηγή: proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Επιστρέφονται πινακίδες και άδειες οδήγησης ενόψει Πάσχα
Προηγούμενο άρθρο
7.713 Θέσεις για κατάρτιση και πρακτική άσκηση για ανέργους
Μενού