7.713 Θέσεις για κατάρτιση και πρακτική άσκηση για ανέργους

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 7

Post_A_JobΆμεσα αναμένεται να ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες από τη Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων του υπουργείου Εργασίας.
Ωφελούμενοι είναι 7.713 άνεργοι αυτής της κατηγορίας και η συνολική δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται στα 79.560.000 ευρώ. Αφορά συνεκτικές ενέργειες προκατάρτισης, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης που οδηγούν στην υποχρεωτική τοποθέτηση τουλάχιστον του 15% των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών. Ενδεικτικά, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Προκατάρτιση
Ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής, ανάγνωσης, χρήσης αριθμών κ.α.
Βασική ορολογία ξένης γλώσσας
Επαγγελματική ορολογία αντίστοιχη με το πρόγραμμα κατάρτισης που θα ακολουθηθεί
Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Ενημέρωση για νομικά θέματα (ασφαλιστικά δικαιώματα, εργασιακά, κ.α.)
Κατάρτιση
Εκπαιδευτικά αντικείμενα που εντάσσονται στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

Επαγγέλματα Περιβάλλοντος

• Υγεία & Πρόνοια
• Αθλητισμός – Πολιτισμός – Επικοινωνίες
• Παιδαγωγικά
• Οικονομία – Διοίκηση
• Πληροφορική
• Τουρισμός – Παροχή Υπηρεσιών
• Αγροτικά
• Μεταφορές.

Η προκατάρτιση διαρκεί από 100 έως 200 ώρες, ενώ η κατάρτιση από 350 έως 400 ώρες και αποτελείται από θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση. Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 5€ μικτά ανά ώρα ή 6€ μικτά εάν είναι άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), οροθετικοί ή άτομα απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση. Επιπλέον, οι παρεμβάσεις οδηγούν σε υποχρεωτική πρόσληψη από τις επιχειρήσεις όπου πραγματοποιείται η πρακτική, σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της κατάρτισης. Τοποθετείται τουλάχιστον το 15% των καταρτισθέντων, για τουλάχιστον 3 μήνες, και τουλάχιστον 70 ημερομίσθια (πλήρους απασχόλησης).

Δυνατότητα συμμετοχής στις παρεμβάσεις έχουν όλοι οι άνεργοι, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν επίδομα και ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού, όπως:

• Άτομα με αναπηρία
• Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας
• Θύματα trafficking
• Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
• Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες
• Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες
• Αιτούντες άσυλο
• Φυλακισμένοι & Αποφυλακισμένοι
• Πρώην χρήστες ουσιών
• Οροθετικοί
• Άστεγοι
• Άτομα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
• Άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι και πτυχιούχοι ΑΕΙ & ΤΕΙ, οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις ή επιμελητήρια δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στον ΟΑΕΔ), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες φορολογικές προϋποθέσεις.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Δημοτικό Σχολεία Ομίλου Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης
Προηγούμενο άρθρο
395 Θέσεις Εργασίας στον Κλάδο της Υγείας- Δείτε τον πίνακα για επικουρικούς ιατρούς και ΕΚΑΒ
Μενού