Θέσεις Εργασίας για Μηχανολόγους Μηχανικούς

Κοινοποιήστε το άρθρο

1,2Νέες Θέσεις Εργασίας ανακοινώθηκαν από εφτά εταιρείες για μηχανικούς σε όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Λάρισα.

Αναλυτικά οι εταιρείες που χρειάζονται προσωπικό είναι οι εξής :

1) Η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα αναζητά  Υπάλληλο Πωλήσεων Λιπαντικών Ναυτιλίας

Οι κύριες υπευθυνότητες της θέσης είναι η μελέτη και η έρευνα της αγοράς και των πελατών εξωτερικού & εσωτερικού καθώς και διαπραγμάτευση και η προσφορά τιμών, η διαχείριση των παραγγελιών, ο έλεγχος των αποθηκών, η διεξαγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων και το λογιστικό κλείσιμο του μήνα.

 Τυπικά προσόντα :

 • Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατά προτίμηση ναυτιλιακών σπουδών
 • Ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης.
 • Εμπειρία στις πωλήσεις
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση  Η/Υ

 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με e-mail στο

[Για να στείλετε τo βιογραφικό σας κάντε κλικ εδώ] για την αγγελία με κωδικό (MARINE).

2) Μηχανικός Μηχανημάτων στη Θεσσαλονίκη

Μηχανικός Μηχανημάτων έργου και φορτηγών, συντηρητής με γνώση στα υδραυλικά συστήματα, στις αντλίες υψηλής πίεσης και στη διάγνωση βλαβών, ζητείται στην Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη προϋπηρεσία.

E-mail: hr@eco-trans.gr, fax: 2310 722855, κωδ: 1404.

3) Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας στη Θεσσαλονίκη

Αρμοδιότητες

 • Διασφάλιση, σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος ποιότητας για το τελικό προϊόν και την συσκευασία
 • Υπεύθυνος διαχείρισης ποιοτικών προδιαγραφών μεγάλων πελατών
 • Διασφαλίζει ότι οι εγκαταστάσεις και η παραγωγική διαδικασία είναι σε συμμόρφωση με όλα τα νόμιμα πλαίσια λειτουργίας και παραγωγής.
 • Διασφάλιση της ποιότητας μέσω ελέγχων
 • Διοίκηση, συντονισμός, αποτελεσματική διαχείριση, εποπτεία και ανάπτυξη ομάδας τεχνολόγων

Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή παρεμφερούς κατεύθυνσης απαραίτητο
 • Mεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός
 • Γνώση HACCP ή άλλων συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 3 ετών τουλάχιστον, απαραίτητη
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο κλάδο, επιθυμητή όχι απαραίτητη
 • Άριστη χρήση Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση Γερμανικών και Αγγλικών
 • Ικανότητες διοίκησης και συντονισμού ομάδας υφισταμένων

Προσφορά

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης

Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 2310414731

4) Τεχνικός Συστημάτων Ασφαλείας στην Καλαμάτα

Τεχνικός Συστημάτων Ασφαλείας ζητείται στην Καλαμάτα. Απαραίτητα προσόντα: εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας, άδεια οδήγησης τουλάχιστον 3 ετών, άδεια προσωπικού ΙΕΠΥΑ, καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ. Επιθυμητή η γνώση τηλεπικοινωνιών και δικτύων.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών μέσα σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή βιογραφικών στο info@alarms.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721081625

5) Επιστημονικό Προσωπικό Συνεταιριστική Κοινοπραξία Κέρκυρας

Η Συνεταιριστική Κοινοπραξία Κέρκυρας αναζητά για άμεση πρόσληψη επιστημονικό προσωπικό, από την περιοχή της Κέρκυρας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Γεωτεχνικών, Πληροφορικής και Τοπογράφων
 • Άριστη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 • Επιθυμητά Προσόντα:
 • Εμπειρία στην χρήση συστήματος GIS
 • Προϋπηρεσία στην εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
Επίπεδο & Τίτλος Σπουδών Επίπεδο Σπουδών:
Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΕΙ)
Τίτλος: Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
ή
Επίπεδο Σπουδών: Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΕΙ)
Τίτλος: Γεωπονίας
ή
Επίπεδο Σπουδών: Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΕΙ)
Τίτλος: Πληροφορικής
ή
Επίπεδο Σπουδών: Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕΙ)
Τίτλος: Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας
ή
Επίπεδο Σπουδών: Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕΙ)
Τίτλος: ΠληροφορικήςΤομέας Δραστηριότητας & Τίτλος Θέσης Εργασίας Τομέας: Έρευνα και Ανάπτυξη
Τίτλος Θέσης: ΑδιάφοροΠεριοχή Εργασίας Νησιά Ιονίου

Είδος Απασχόλησης Πλήρης Απασχόληση, Μερική Απασχόληση, Εποχιακή Απασχόληση
Γνώσεις πληροφορικής – H/Y: Γνώσεις Εφαρμογών MS-Office
Άδειες Οδήγησης & Στοιχεία Μετακίνησης Δίπλωμα Αυτοκινήτου: Β` Κατηγορίας
Δίπλωμα Μηχανής: Αδιάφορο
Μεταφορικό Μέσο: Αυτοκίνητο
Ηλικία Από: 25 Έως: 60
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2661045691

6) Μηχανικός – Χειριστής C.N.C. Εργαλειομηχανών  στην εταιρεία MATREX ALUMINUM DIES SA  

Ζητείται Μηχανικός – Χειριστής CNC Εργαλειομηχανών από τους Νομούς Θεσσαλονίκης και Κιλκίς.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Γνώσεις προγραμματισμού σε CAM πρόγραμμα, από εταιρία κατασκευής μεταλλικών καλουπιών.
 • Απόφοιτος ΤΕΙ μηχανολογικής κατεύθυνσης ή απόφοιτος ΙΕΚ Χειριστών εργαλειομηχανών CNC.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Πολύ Καλή γνώση Αγγλικών

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

[Για να στείλετε τo βιογραφικό σας κάντε κλικ εδώ]

 

7) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στη Λάρισα 

Εταιρεία αναζητά υποψήφιους για την κάλυψη θέσης εργασίας στο Τμήμα Συστημάτων και Πληροφορικής της Εταιρίας:

Θέση πλήρους απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Διπλωματούχος  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία (τουλάχιστον 3 έτη) ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση) σε έναν τουλάχιστον από τους παρακάτω τομείς εξειδίκευσης :
  • τηλεπικοινωνιακά συστήματα ή/και δίκτυα υπολογιστών
  • συστήματα αυτοματισμού
  • συστήματα ενέργειας (ασθενή, ΧΤ, ΜΤ)
 • Άριστη γνώση AutoCAD και Ms Office.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών

Σημείωση:  Τα προσόντα πρέπει υποχρεωτικά να μπορούν να τεκμηριωθούν με τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν αναπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, επικέντρωση στο αποτέλεσμα, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, πνεύμα ομαδικότητας, δυνατότητα διαχείρισης προσωπικού/συνεργείων, και ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

Παρακαλούμε όσοι πληρούν τα ανωτέρω προσόντα και ενδιαφέρονται, να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα, στην παρακάτω διεύθυνση:

e-mail: [Για να στείλετε τo βιογραφικό σας κάντε κλικ εδώ]

H διαχείριση των βιογραφικών πραγματοποιείται με απόλυτη εχεμύθεια.   

Δημοσιογραφική Επιμέλεια: Πρέσια Ιωάννα

ΕΣΠΑ- ΕΡΓΑΣΙΑ (ioanna_prs@hotmail.com)

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *