14 άτομα με σύμβαση έργου στο ΙΕΠ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 14

images (10)Το ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ανακοίνωσε την σύμβαση έργου με 14 άτομα, αναλυτικότερα,

3 άτομα με σύμβαση έργου για την κάλυψη των αναγκών Διοικητικής και Διαχειριστικής υποστήριξης της Πράξης «ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ – ΕΠΑΛ)» 
Καταληκτική ημερομηνία: 22-04-2014

1 άτομο με σύμβαση έργου για την κάλυψη των αναγκών Επιμελητηριακής υποστήριξης των Πράξεων «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ – ΕΠΑΛ)» 
Καταληκτική ημερομηνία: 22-04-2014

3 άτομα με σύμβαση έργου για την κάλυψη των αναγκών Οικονομικής και Διοικητικής διαχείρισης της Πράξης «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 – Οριζόντια Πράξη» 
Καταληκτική ημερομηνία: 02-05-2014

7 άτομα με σύμβαση έργου για την κάλυψη των αναγκών Διοικητικής, Διαχειριστικής και Τεχνικής υποστήριξης της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2012-13, στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3» 
Καταληκτική ημερομηνία: 02-05-2014

 ΠΗΓΗ: http://www.moh.gov.gr/

Μενού