14 προσλήψεις στο Δήμο Ρεθύμνου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 56

1,2Ο Δήμος Ρεθύμνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Ρεθύμνου, και συγκεκριμένα του εξής:

6 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Γ’κατηγορίας)
1 ΔΕ Χειριστή Μηχανημ άτων Έργου Καλαθοφόρου) (Γ’κατηγορίας τάξης Δ )
7 ΥΕ Εργατών –συνοδοί απορριμματοφόρου

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Ρεθύμνης ( Λ. Κουντουριώτη  80, τηλ 2831341205) και αρμόδια για την παραλαβή και για περισσότερες πληροφορίες είναι η Κ. Μαρινάκη Αργυρώ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου

ΠΗΓΗ: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Κατανομή 200 κενών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων σε πολιτικά και ποινικά δικαστήρια
Προηγούμενο άρθρο
4 χαράτσια σε 1 !
Μενού