θέσεις για γιατρούς στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 33

images (1)Το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσ/νίκης ανακοινώνει οτι θα προβεί στην πρόσληψη τριών γιατρών.Ειδικότερα οι θέσεις αφορούν:

Α. Ενός ιατρού ειδικότητας παθολογίας
Β. Ενός ιατρού ειδικότητας γενικής ιατρικής
Γ. Ενός ιατρού ειδικότητας ψυχιατρικής

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους αρχής γενομένης από 01-06-2014.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας
3. Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση πτυχίων ή τίτλων της αλλοδαπής να επισυναφθεί η πράξη αναγνώρισης των τίτλων αυτών καθώς και η ακριβής αριθμητική βαθμολογία του βασικού τίτλου.
4. Αντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας
5. Επικυρωμένο αντίγραφο των μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών τίτλων. Σε περίπτωση πτυχίων ή τίτλων της αλλοδαπής να επισυναφθεί η πράξη αναγνώρισης των τίτλων αυτών καθώς και η ακριβής αριθμητική βαθμολογία του
βασικού τίτλου.
6. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του Ιατρικού Συλλόγου.
7. Αντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος από τον αρμόδιο Φορέα.
8. Πιστοποιητικό διατήρησης νόμιμου ιατρείου από τον αρμόδιο φορέα σε περίπτωση που έχει δηλωθεί στο αντίστοιχο πεδίο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, βεβαίωση που χορηγείται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς.
9. Μεταφρασμένα αντίγραφα ξενόγλωσσων πτυχίων .
10. Ότι άλλο δικαιολογητικό τυχόν ήθελε ζητηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ή να ταχυδρομήσουν την αίτηση με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την Πέμπτη 8 Μαίου 2014, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 14:00.

Tαχυδρομική Διεύθυνση Γενικού Καταστήματος Κράτησης Θεσ/νίκης: Tαχυδρομικό Γραφείο Δικαστικού Μεγάρου, Πλατεία Δημοκρατίας, ΤΚ 54012

Έντυπα αιτήσεων καθώς και συμπληρωματικές και διευκρινιστικές πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα της Διαχείρισης του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης 2014 καθώς και από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσ/νίκης.

Πληροφορίες : κα Κατσαβού Αικατερίνη

Tηλ: 2310 754410 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Πηγή: e-dimosio.gr, proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πού και πώς θα γίνουν οι 14.000 προσλήψεις στο δημόσιο
Προηγούμενο άρθρο
Κατανομή 200 κενών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων σε πολιτικά και ποινικά δικαστήρια
Μενού