Πολιτικός Μηχανικός στα Χανιά

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 46

αρχείο λήψης (2)Την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013» Αρχαιολογικού Έργου «Ανάπλαση Νοτίου Τμήματος Δυτικού Αναχώματος Ενετικών Οχυρώσεων Παλιάς Πόλης Χανίων και Λειτουργία του ως Οργανωμένου Κοινόχρηστου Χώρου» για χρονικό διάστημα έως τις 31/8/2014, ημερομηνία λήξης του έργου, με δυνατότητα παράτασης, ανάλογα με την πορεία των εργασιών και των διαθέσιμων πιστώσεων του έργου:

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός – με Ένας (1) Χανιά – Δυτ. Ανάχωμα εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στο γραφείο της Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου Ανάδειξης Οχυρωματικών Έργων Κρήτης
στην διεύθυνση: Ξανθουδίδου 22, Χανιά, Τ.Κ. 73100 (τηλ. επικοινωνίας 2821040655), όπου διατίθενται και σχετικά έντυπα αιτήσεων, κατά τις ώρες 11:00 – 14:00, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από 24/4/2014 έως και 3/5/2014.

ΠΗΓΗ: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
19 προσλήψεις στη Βεργίνα
Προηγούμενο άρθρο
Εργαζόμενοι με “κουπόνια” στην ICAP
Μενού