Μέτρα ενίσχυσης της απασχόλησης με συνεργασία ΟΑΕΔ και κοινωνικών εταίρων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 230

images (14)Σε συνεργασία και σύμπραξη με τους κοινωνικούς εταίρους και τους παραγωγικούς φορείς για την αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος της ανεργίας, προχωρεί η διοίκηση του ΟΑΕΔ υλοποιώντας σχετικές κατευθύνσεις του υπουργείου Εργασίας και υιοθετώντας την επίσημη θέση των κοινωνικών εταίρων, έτσι όπως διατυπώθηκε στην τελευταία Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Η διατύπωση κοινών προτάσεων και η διαμόρφωση κοινών δράσεων – προγραμμάτων από τον ΟΑΕΔ και τους κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΤΕ) αποτελούν την βασική επιδίωξη της συνεργασίας του Οργανισμού με τους παραγωγικούς φορείς. Τα προγράμματα αυτά θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκε η σημερινή πρώτη συνάντηση εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων με την διοίκηση του ΟΑΕΔ, που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού, θεμελιώνοντας τη νέα φάση συνεργασίας των δύο μερών, έτσι όπως περιγράφεται στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2014.

Κατ΄ ουσία ΟΑΕΔ και κοινωνικοί εταίροι καλούνται το επόμενο χρονικό διάστημα να σχεδιάσουν μέτρα πολιτικής για την ενίσχυση της απασχόλησης, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ:

1. Για «την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και δια Βίου Μάθησης 2014 – 2020».
2. Για την «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2010 – 2020».
3. Για την υλοποίηση του προγράμματος «Εγγύηση για την Νεολαία» (Youth Guarantee) 2014 – 2020.
4. Για τον προσδιορισμό του ρόλου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως εκτελεστικού βραχίονα του υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ, στο πρόγραμμα ανάσχεσης της ανεργίας.

Στη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκε η σύσταση Τεχνικού Κλιμακίου Εργασίας με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από όλους τους φορείς, με στόχο τη διαμόρφωση του πλαισίου και των προϋποθέσεων της συνεργασίας, καθώς και για την εξειδίκευση του περιεχομένου της.

Εκ μέρους του ΟΑΕΔ στη συνάντηση συμμετείχαν ο Διοικητής του Οργανισμού κ. Θ. Αμπατζόγλου, οι Αντιπρόεδροι κκ. Μ. Κοντοπάνος και Π. Καρέλας και ο Γενικός Διευθυντής Απασχόλησης κ. Δ. Μπουγιακλής.

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων
Προηγούμενο άρθρο
Εξόφληση του φόρου κληρονομιάς μέσω παραχώρησης του ακινήτου στο Δημόσιο
Μενού