Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο τμήμα ναυτιλιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 65

images (10)Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, κατόχων μεταπτυχιακού διπλώματος, στις παρακάτω γνωστικές περιοχές του Τμήματος:

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Ναυτιλία Συνδυασμένες Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ναυτιλιακή-Ναυπηγική Οικονομική Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός
Ναυτιλιακή Πολιτική Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
Ανάπτυξη, Οργάνωση και Διαχείριση Λιμένων Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση
Οικονομικές Επιδράσεις της Ναυτιλίας Διεθνές Εμπόριο και Παγκόσμια Οικονομία
Ναυτιλιακή Τεχνολογία: Περιβάλλον –
Ασφάλεια Ρύπανση και Ναυτιλία
Βιώσιμη Θαλάσσια Περιβαλλοντική Διαχείριση

Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορεί να αμειφθούν για την παροχή διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου στο Τμήμα, σύμφωνα με με το άρθρο 29 του Ν.4009/2011 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του αρ. 34 του Ν. 4115/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 14 Μαϊου 2014 στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Γραμματεία Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, Καραολή και Δημητρίου 80, 1ος όροφος, ώρες: 09:00- 12:00)

Απαραίτητα πρωτότυπα ή επικυρωμένα δικαιολογητικά.
1. Έντυπη αίτηση
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Τίτλοι σπουδών (με αναγνώριση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπου απαιτείται)
4. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων πρώτου πτυχίου
5. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων μεταπτυχιακού διπλώματος
6. Αποδεικτικά Αγγλικής γλωσσομάθειας.
7. Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας (εάν υπάρχουν)
8. Δύο συστατικές επιστολές
9. Επαγγελματικές πιστοποιήσεις (εάν υπάρχουν)
10. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
11. Τεκμηριωμένη και δομημένη ερευνητική πρόταση σε συνεργασία με τον αρμόδιο Καθηγητή στη γνωστική περιοχή ενδιαφέροντος.

Οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε τρεις κατά μέγιστο γνωστικές περιοχές.
Πρόσβαση στην έντυπη αίτηση παρέχεται στην ιστοσελίδα: http://www.maritime-unipi.gr

Για πρόσθετες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα προκήρυξη, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Τμήματος (210-4142074, 210- 4142397) ή την Γραμματεία Προέδρου (210-4142526).
Οι, υπό προκήρυξη Διδακτορικές Σπουδές διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148/2008) και τον σχετικό Κανονισμό του Ιδρύματος:
http://www.unipi.gr/metapt/KANONISMOS_PMS_FINAL.pdf (άρθρα 15-25).

ΠΗΓΗ: www.diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προκήρυξη από το ΓΕΕΘΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15
Προηγούμενο άρθρο
Ερχεται μείωση τιμών εισιτηρίων – ΟΑΣΑ
Μενού