12 προσλήψεις στο Δήμο Θέρμης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 77

images (1)Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α, Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, Μυλλέρου 73-77 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 4 ΔΕ Β. Βρεφονηπιοκόμων
  • 1 ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών
  • 7 ΥΕ Καθαριστών/τριών Εσωτερικών Χώρων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου – Τρίλοφος Τ.Κ. 57500 απευθύνοντάς την στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» υπόψιν κ. Αυγούστη Ελένη (τηλ. επικοινωνίας: 2392330221).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι 30/4/14 έως 9/5/2014.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΑΣΕΠ : 200 Προσλήψεις πτυχιούχων στην Εθνική Τράπεζα
Προηγούμενο άρθρο
ΟΑΕΔ: Δωρεάν κατασκήνωση για 35.000 παιδιά
Μενού