2 θέσεις στο ΝΠΔΔ EΥνεστία

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 13

images (5)Το Ν.Π.Δ.Δ. «EΥνεστία» ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων στις 8 Περιφέρειες σύγκλισης (2013)» – για τη ΔΟΜΗ «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων», του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία Δήμου Νέστου, που εδρεύει στην Χρυσούπολη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων:

2 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ, ΠΡΕΜΕΤΗΣ, Τ.Κ. 642 00 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ, Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, υπόψη κ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (τηλ. Επικοινωνίας: 2591350147).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πού θα προσληφθούν 65.728 υπάλληλοι στο Δημόσιο
Προηγούμενο άρθρο
4 φύλακες στο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς
Μενού