20 προσλήψεις στο Δήμο Σκύδρας

Κοινοποιήστε το άρθρο

odokatharistes_1Ο Δήμος Σκύδρας,ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα :

10 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ
2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Αναφέρουμε ενδεικτικά:

1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή Τίτλου σπουδών αλλοδαπής , ισοτιμία αυτού.
3.Για την ειδικότητα του οδηγού επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης και Π.Ε.Ι. όπου είναι απαραίτητο καθώς και άδεια χειριστή μηχ/των για την ειδικότητα του Χειριστή
4.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Σκύδρας (Δ/νση:Εθνικής Αντίστασης 20, τηλ:2381351826) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ.Ανδρεάδου Δέσποινα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από 2-5-2014 ως και 6-5-2014

ΠΗΓΗ: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *