69 υπάλληλοι ασφαλείας στην Κομισιόν

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 9

images (3)Διαγωνισμό για την πρόσληψη 15 υπαλλήλων ψηφιακής επαγρύπνησης και ειδικών άντλησης πληροφοριών από ανοικτές πηγές στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και 54 Συντονιστών πρόληψης και επιτήρησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Με μισθό που ξεκινά από 3.397 ευρώ τον μήνα οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις στις υπηρεσίες ασφαλείας της ΕΕ και ειδικά του Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο θα πρέπει να διαθέτουν εκτός των άλλων και ικανοποιητική προφορική και γραπτή κατανόηση της γαλλικής γλώσσας, καθώς θεωρείται απαραίτητη στο πλαίσιο της εργασίας και των ανταλλαγών με τους εξωτερικούς φορείς.

 

Οι υπάλληλοι ψηφιακής επαγρύπνισης θα παρακολουθούν και θα αξιολογούν τη διεθνή κατάσταση και τις διεθνείς πολιτικές συγκρούσεις

Οι προκαταρκτικές δοκιμασίες στις οποίες θα υποβληθούν οι υποψήφιοι, πραγματοποιούνται με τη χρήση υπολογιστή (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την αξιολόγηση των γενικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, την κατανόηση κειμένου και την ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς και αφηρημένες έννοιες) και διοργανώνονται από την EPSO.

Στη συνέχεια, για τους υποψηφίους που πληρούν τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό, η εξεταστική επιτροπή προβαίνει σε επιλογή βάσει τίτλων για να εντοπιστούν οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα πλέον κατάλληλα προσόντα (ιδίως διπλώματα και επαγγελματική πείρα) σε σχέση με τη φύση των καθηκόντων.

Υπάλληλοι ψηφιακής επαγρύπνησης
Το EUSITROOM (αίθουσα διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ) παρακολουθεί και αξιολογεί τη διεθνή κατάσταση και τις διεθνείς πολιτικές συγκρούσεις σε 24ωρη βάση 365 ημέρες τον χρόνο, εστιάζοντας την προσοχή του στις ευαίσθητες χώρες/περιοχές, την τρομοκρατία, τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής κ.λπ. Οι υπάλληλοι ενδέχεται να κληθούν να εργαστούν τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα, καθώς και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Υποβάλλοντας την αίτηση υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ότι δέχονται να υποβληθούν σε ενδεχόμενες συμπληρωματικές δοκιμασίες επιλογής για να αποδείξουν τις τεχνικές ικανότητές τους, καθώς και σε ελέγχους ασφαλείας για την έκδοση πιστοποίησης για την κατάρτιση και την παραλαβή διαβαθμισμένων εγγράφων, οι οποίοι θα απαιτηθούν από την ΕΥΕΔ βάσει του πίνακα προσλήψεων που καταρτίζει η εξεταστική επιτροπή.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικό με τη φύση των καθηκόντων τους (συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων της αστυνομικής ακαδημίας ή της στρατιωτικής ακαδημίας) και επαγγελματική κατάρτιση αντιστοίχου επιπέδου συνοδευόμενη από τριετή εμπειρία. Εναλλακτικά μπορούν να διαθέτουν δίπλωμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματική κατάρτιση αντιστοίχου επιπέδου, συνοδευόμενη από τουλάχιστον εξαετή επαγγελματική πείρα στον τομέα της ασφάλειας (σε υπηρεσία πληροφοριών, υπουργείο Εσωτερικών, αστυνομικές δυνάμεις ή δυνάμεις χωροφυλακής, ένοπλες δυνάμεις, ή και μία διπλωματική υπηρεσία).

Στον διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν και υποψήφιοι χωρίς τίτλους σπουδών, αλλά με επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 10 ετών σχετική με τη φύση των καθηκόντων τους. Προϋπόθεση για όλες τις κατηγορίες ενδιαφερομένων είναι η ικανοποιητική γνώση της γαλλικής, αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας.

Συντονιστές πρόληψης και επιτήρησης
Οι Συντονιστές θα έχουν ως έργο να επικουρούν έναν διοικητικό υπάλληλο στο πλαίσιο μιας ομάδας αποτελούμενης από υπαλλήλους πρόληψης και επιτήρησης, με αρμοδιότητα την υποδοχή και πληροφόρηση των βουλευτών, του μόνιμου και λοιπού προσωπικού και των προσκεκλημένων τους, την επαλήθευση της αυστηρής τήρησης των οδηγιών ασφαλείας, την προστασία προσώπων και αγαθών και τον έλεγχο των υπηρεσιών της εταιρείας φρούρησης.

Τα καθήκοντα αυτά διεκπεραιώνονται στα σημεία εισόδου των κτιρίων και των χώρων του οργάνου. Το προσωπικό της υπηρεσίας μπορεί να κληθεί να εργαστεί ημέρα ή νύκτα, Σαββατοκύριακα και εορτές, στα διάφορα κτίρια του οργάνου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, Στρασβούργο). Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούνται με δίπλωμα (πτυχίο) και τριετή επαγγελματική εμπειρία, ή σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξαετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα, ή απλώς επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 10 ετών σχετική με τη φύση των καθηκόντων.

Αιτήσεις
Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο της EPSO (http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/security/index_en.htm) έως τις 13 Μαΐου 2014

Πηγή:ethnos.gr– ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΟΥ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΚΤΕΛ: 25% έκπτωση για τις μετακινήσεις των ετεροδημοτών ψηφοφόρων
Προηγούμενο άρθρο
367 νέοι επιστήμονες σε τοπικά προγράμματα στην Περιφέρεια Αττικής
Μενού