87 προσλήψεις στη ΔΕΗ Φλώρινας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 17

images (3)Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Ογδόντα επτά (87) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Φλώρινας, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. – Κοζάνης, για τις θέσεις που ακολουθούν:

15 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
4 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
12 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)
5 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)
3 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
6 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
8 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)
5 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
5 ΔΕ Βοηθοί, Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές
1 ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
1 ΤΕ Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
12 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)
8 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους Δημήτριο Μπαλτζή τηλ. 24630/52284 & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ. 24630-52228.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΗΓΗ: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
455 προσλήψεις στη ΔΕΗ Κοζάνης
Προηγούμενο άρθρο
39 γιατροί για ένα χρόνο στη ΔΕΗ
Μενού