Πρόσληψη 122 ατόμων στο Δήμο Νέας Σμύρνης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 14

images-5Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά εκατόν είκοσι δύο (122) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δήμου Νέας Σμύρνης.Συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν:

  • ΥΕ Εργατών Αποκομιδής Απορριμμάτων  2 μήνες – 50 θέσεις
  • ΥΕ Οδοκαθαριστών 2 μήνες – 50 θέσεις
  • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) 2 μήνες – 10 θέσεις
  • ΔΕ Οδηγών Containers (Γ’+Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) 2 μήνες – 10 θέσεις
  • ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών Κάδων 2 μήνες – 2 θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμο Νέα Σμύρνης, Ελευθερίου Βενιζέλου 14, 4ος όροφος, στην Υπηρεσία Διοικητικού, ώρες 9:00-14:00 (τηλ. επικοινωνίας: 213 2025796). Υπεύθυνη κα. Μικέλα Χαζάπη.

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Υποτροφίες από το Ίδρυμα Σπύρου Χαροκόπου
Προηγούμενο άρθρο
Πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων
Μενού