24 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βοϊου Κοζάνης

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο λήψης (2)Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ( ∆Η.Κ.Ε.ΒΟ) ∆ήμου Βοϊου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος για την Πράξη «Ενέργειες στήριξης ηλικιωµένων και λοιπών ατόµων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιµότητας των εµµέσως ωφελούµενων ατόµων» για τις ∆ΟΜΕΣ Κ.Η.Φ.Η., της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Βοΐου, που εδρεύει στη Σιάτιστα.

Οι 24 θέσεις είναι:

  • 5 Νοσηλευτές ΤΕ
  • 1 Οδηγός ∆Ε
  • 13 Κοινωνικός Φροντιστής ∆Ε
  • 5 Βοηθητικό Προσωπικό ΥΕ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλ. Τσιστοπούλου 5, Τ.Κ.: 50300, Σιάτιστα Κοζάνης, απευθύνοντάς την στη ∆Η.Κ.Ε.ΒΟ., υπόψιν κου Κουζιώνη Γεωργίου (τηλ. επικοινωνίας: 2465022800).

Πηγή: e-dimosio.gr, proson.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *