20 θέσεις για ερευνητές πεδίου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 73

imagesΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ O ΕΛΚΕ ΓΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ./ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΗΕΓΓΥΗΣ, ΣΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ME ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κο. Αντώνιο Ζαμπέλα (Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)), καλεί ενδιαφερόμενους για την κάλυψη είκοσι (20) θέσεων ερευνητών πεδίου με κύρια απασχόληση τη συλλογή ερωτηματολογίων, για χρονικό διάστημα (1) ενός μήνα (με δυνατότητα ανανέωσης στη διάρκεια του προγράμματος), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ή με ιδιωτικό συμφωνητικό όπου απαιτείται. Η αμοιβή για τη συλλογή ερωτηματολογίων γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των πλήρως και ορθά ολοκληρωμένων συνεντεύξεων που παραδίδει έγκαιρα ο κάθε ερευνητής, και ορίζεται στα τριάντα πέντε #35,00#€ ανά ολοκληρωμένη συνέντευξη.

Επισημαίνεται ότι οδοιπορικά έξοδα και έξοδα διαμονής καλύπτονται ανά περιπτώσεις, καθώς και ότι η εργασία εκτελείται εκτός γραφείου και χωρίς υποχρέωση τήρησης ωραρίου. Επιπλέον, οι ερευνητές που θα επιλεγούν θα λάβουν μέρος σε μη αμειβόμενα υποχρεωτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια που αφορούν στην ορθή ολοκλήρωση της συνέντευξης.
Δείτε την πρόσκληση εδώ: Ερευνητές Πεδίου
Πηγή: proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Εθελοντική αιμοδοσία στο ΑΠΘ
Προηγούμενο άρθρο
33 θέσεις στο Δήμο Εδεσσας
Μενού