12 προσλήψεις στο Δήμο Πετρούπολης

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (5)Ο ∆ήµος Πετρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου και συγκεκριμένα τους εξής:

  • 4 ∆Ε Οδηγών Απορ/ρων (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 8 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας- Συνοδών Απορ/ρων

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78, Τ. Κ. 13231 Πετρούπολη, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού, υπόψιν κου Αντωναρόπουλου Εµµανουήλ (τηλ. επικοινωνίας: 2132024473-438).

 

Πηγή: e-dimosio.grproson.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *