8 θέσεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 16

αρχείο λήψης (8)Το ∆ημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά οχτώ (8) ατόµων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ», στο ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», που εδρεύει που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΤΕ Βρεφονηπιοκόµου 6
∆Ε Βοηθού Βρεφοκόµου 2

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», 28ης Οκτωβρίου 99, Τ.Κ. 54642, Θεσσαλονίκη απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιοικητικού – Οικονοµικού υπόψιν κας. Μαρίνας Τσάκωνα (τηλ. επικοινωνίας: 2310932601 και 2310940057)  έως 12.05.2014.

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
4 θέσεις στην Λ΄ΕΠΚΑ
Προηγούμενο άρθρο
“Μάθε που ψηφίζεις” από το Υπουργείο Εσωτερικών
Μενού