Πρόσληψη 5 εργατών για το Θέατρο Αρχαίας Μακύνειας

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο λήψηςΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής ανάπτυξης του έργου: «Προστασία – Ανάδειξη Θεάτρου Αρχαίας Μακύνειας» το οποίο θα εκτελεσθεί με αυτεπιστασία από την ΛΣΤ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων που εδρεύει στο δήμο Ι. Π. Μεσολογγίου του νομού Αιτωλ/νίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 ΛΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
Για το έργο: «Προστασία – Ανάδειξη Θεάτρου Αρχαίας Μακύνειας»
ΜΑΚΥΝΕΙΑ – Δήμο Ναυπάκτου- Ν. Αιτωλ/νίας

  • ΥΕ Εργατών/τριών 3 Μήνες  θέσεις 5

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία της Υπηρεσίας μας από τις 09:00 π.μ. έως 01:00 μ.μ., είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΛΣΤ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αγ. Αθανασίου 4, Τ.Κ. 30 200 -Μεσολόγγι, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία κα Σιδέρη Αγγελική (τηλ. επικοινωνίας: 26310 – 55654).

Πηγή: diorismos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *