29 προσλήψεις στο Δήμο Εορδαίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 74

ΑΠΟΡΙΜΑΤΟΦΩΡΑΟ Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ήμου μας, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα, 25ης Μαρτίου 15 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 
  • 4 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων & Φορτηγών Αυτ/του (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 25 ΥΕ Εργάτες –Εργάτριες καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήμος Εορδαίας, 25ηε Μαρτίου 15, Τ.Κ. 502 00, ΠΤΟΛΕΜΑΪΑ, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ. Πατσίκα Κώστα, Σουφερλή ήμητρας και Αλεζίδου Πολυξένης (τηλ. επικοινωνίας: 2463350130, 2463350131).

ΠΗΓΗ: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Επίδομα ανεργίας: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε! Απαντήσεις στα ερωτήματά σας
Προηγούμενο άρθρο
23 προσλήψεις στο ΕΥνεστία της Χρυσούπολης
Μενού