8.600 προσλήψεις μονίμων στο Δημόσιο

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 13

αρχείο λήψης (1)Στις 8.600 θα φθάσουν οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού φέτος, όπως ορίζει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, που κατατέθηκε και συζητείται από χθες στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών υποθέσεων της Βουλής. Ήδη απ’ αυτές έχουν εκδοθεί προκηρύξεις για την απορρόφηση διοριστέων από εκκρεμείς διαγωνισμούς, αλλά μέσα στους επόμενους μήνες θα εκδοθούν νέες προκηρύξεις, είτε από το ΑΣΕΠ είτε εκτός ΑΣΕΠ, για την κάλυψη από νέους υποψήφιους 8.600 περίπου θέσεων. Οι περισσότερες απ’ αυτές θα αφορούν τα υπουργεία Εθνικής Αμυνας, Δημόσιας Τάξης, Υγείας, Παιδείας και Οικονομικών.

Ταυτόχρονα, το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα προβλέπει μεγάλο αριθμό προσλήψεων, που φθάνει τις 11.107 για το 2015 και συνολικά την κάλυψη 41.684 νέων θέσεων έως και το 2018. Οι εκτιμώμενες προσλήψεις της περιόδου 2014-2016 βασίστηκαν στον κανόνα 1:5 σε σχέση με τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις (συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις) του προηγούμενου έτους.

Πιο συγκεκριμένα για το 2014, βάσει του προγραμματισμού προσλήψεων που εκπονήθηκε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ) και εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, εκτιμάται ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 14.000 προσλήψεις, εκ των οποίων 2.400 αφορούν υπόλοιπο προσλήψεων του έτους 2013 και 8.000 θα προέλθουν από την εφαρμογή του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε μία αναγκαστική αποχώρηση.

Αντίστοιχα, για το έτος 2015, από το σύνολο των 11.000 προσλήψεων, οι 7.000 θα αναπληρώσουν τις υποχρεωτικές αποχωρήσεις. Για τα έτη 2017-2018, οι εκτιμώμενες προσλήψεις υπολογίστηκαν βάσει του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση, καθώς παύει να ισχύει η αναλογία 1 προς 5 που προέβλεπε το μνημόνιο.

Πιο συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις του μεσοπρόθεσμου 2013-2016 και οι εξειδικευμένες ανάγκες μεμονωμένων φορέων στα πλαίσια αναδιοργάνωσης των διοικητικών δομών, που ελήφθησαν υπόψη στον προγραμματισμό, είναι οι εξής:

• Στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας, για το έτος 2013 υπήρξε μείωση των προσλήψεων στις παραγωγικές σχολές κατά 30% σε σχέση με το 2012 (δηλ. 819 άτομα) και ο ίδιος αριθμός προσλήψεων έχει ενσωματωθεί σταθερά στις προβλέψεις για καθένα από τα έτη της περιόδου 2014-2018.

• Στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το 2013 έχει δοθεί απόφαση κατανομής από το ΥΔΙΜΗΔ για 43 άτομα με βάση ειδικές διατάξεις (δικαστικές αποφάσεις, πλάνη, τέκνα αποβιωσάντων εν ώρα υπηρεσίας κ.λπ.), ενώ το 2014 δεν έχουν γίνει προσλήψεις διοικητικού προσωπικού έως σήμερα.

• Στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για το έτος 2013 εγκρίθηκε η κατανομή 225 δοκίμων πυροσβεστών, εκ των 725 επιτυχόντων του σχετικού διαγωνισμού. Ο υπόλοιπος αριθμός των 500 δοκίμων πυροσβεστών βάσει της ΠΥΣ 2011 εκτιμάται ότι θα προσληφθεί έως την 1η Ιουλίου 2014.

• Στο υπουργείο Οικονομικών προβλέπεται η πρόσληψη 2.000 τακτικών υπαλλήλων εντός του 2014, με στόχο τη στελέχωσή του με εξειδικευμένο προσωπικό.

• Στο υπουργείο Εργασίας προωθείται η πρόσληψη περίπου 1.500 υπαλλήλων για την ενίσχυση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας και τη στελέχωση των ασφαλιστικών ταμείων με προσωπικό για την επιτάχυνση της έκδοσης συντάξεων και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών.

• Στο υπουργείο Υγείας ως προτεραιότητα για το 2014 έχει τεθεί η πρόσληψη περίπου 2.000 ατόμων (γιατροί, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό), οι οποίοι θα αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

• Για το 2014 έχουν προβλεφθεί 619 προσλήψεις τακτικού προσωπικού στη ΝΕΡΙΤ.

• 723 θέσεις σε ΔΕΚΟ, εκ των οποίων 600 αφορούν τη ΔΕΗ.

• Στους Δήμους και Δημοτικούς Οργανισμούς θα προσληφθούν για το 2014, 398 εργαζόμενοι.

Επισημαίνεται ότι οι προβλεπόμενες προσλήψεις ανά φορέα μπορεί να είναι μικρότερες ή μεγαλύτερες από αυτές που θα πραγματοποιηθούν τελικά με την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει ο συνολικός αριθμός.

Προβλέπεται η αυστηρή τήρηση του κανόνα 1:5 για την περίοδο 2014-2016. Σε κάθε περίπτωση, ο εν λόγω προγραμματισμός στελέχωσης του δημόσιου τομέα θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το ΥΔΙΜΗΔ, ενσωματώνοντας την ιεράρχηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων που θα προσδιορίσει η κυβέρνηση βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των Δομών και των Υπηρεσιών.

2.000 εφοριακοί, ελεγκτές και τελωνειακοί

Δύο χιλιάδες άτομα θα εντάξει στο δυναμικό του το υπουργείο Οικονομικών μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με το νέο Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Η πλειονότητα των θέσεων θα απευθύνεται σε ελεγκτές, εφοριακούς και τελωνειακούς. Το εξειδικευμένο προσωπικό που θα προσληφθεί αναμένεται να καλύψει, μεταξύ άλλων, ανάγκες σε κατά τόπους εφορίες και ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών. Μεγάλος αριθμός θέσεων θα αφορά ελεγκτές, καθώς ένας από τους βασικούς στόχους της κυβέρνησης είναι να ενισχυθεί με νέο προσωπικό ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός του κράτους. Στο σύνολο των θέσεων θα πρέπει να προσμετρηθούν και οι 180 θέσεις τελωνειακών.

1.500 διοικητικοί και οικονομικοί υπάλληλοι

Την πρόσληψη 1.500 εργαζομένων δρομολογεί μέσα στο 2014 το υπ. Εργασίας για τη στελέχωση των ασφαλιστικών ταμείων, του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και των Νομικών Προσώπων της εποπτείας του. Το προσωπικό θα επιλεγεί κυρίως από διοικητικές και οικονομικές ειδικότητες για την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης συντάξεων και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών. Μεταξύ των ειδικοτήτων που θα ζητηθούν είναι εκείνες των Κοινωνικών Επιθεωρητών, των Ιατρών Εργασίας, των Τεχνικών Ασφαλείας, των Κοινωνιολόγων, των Χημικών, των Οικονομολόγων – Λογιστών και των πτυχιούχων Πληροφορικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί εντός του έτους μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ.

819 στελέχη από παραγωγικές σχολές

Στην άμεση πρόσληψη 819 στελεχών που αποφοίτησαν φέτος από τις παραγωγικές σχολές προχωρά το υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Ταυτόχρονα, έχει προκηρυχθεί ίδιος αριθμός θέσεων για εισακτέους στις στρατιωτικές σχολές και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος έως τις 12 Μαΐου, καθώς μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις θα ακολουθήσουν οι αθλητικές και ψυχομετρικές εξετάσεις.

Εκπαιδευτές 
Εντεκα καθηγητές θα εντάξει στο δυναμικό της η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες της. Το νέο ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικού θα απασχοληθεί από την 1η Οκτώβρη έως και τις 31 Ιουλίου 2015. Παράλληλα, επτά εκπαιδευτές θα προσλάβει η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής, προκειμένου να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της σχολής. Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν από την 1η Σεπτέμβρη έως και 31 Αυγούστου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά στη ΣΑΝ έως και 15 Μαΐου, ενώ η προκήρυξη, υπόδειγμα αίτησης και πληροφορίες για τον διαγωνισμό υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Σχολής www.san.army.gr

2.000 γιατρούς, νοσηλευτές θα προσλάβει το υπ. Υγείας

Δύο χιλιάδες θέσεις θα καλυφθούν από το υπουργείο Υγείας, βάσει των προβλεπόμενων διατάξεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής (ΜΠΔΠ) 2015-2018. Το προσωπικό θα απορροφηθεί στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, στις οποίες θα πρέπει να διαθέτει εξειδίκευση, και θα τοποθετηθεί, κυρίως, σε παραμεθόριες περιοχές από τους κυλιόμενους πίνακες που έχει δημιουργήσει το ΑΣΕΠ.

Παράλληλα, θα στελεχωθούν τα Κέντρα Υγείας των παραμεθόριων περιοχών αλλά και τα ογκολογικά τμήματα των νοσοκομείων και των μεταμοσχεύσεων από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Συγκεκριμένα, το υπουργείο έχει ζητήσει την πρόσληψη περίπου 1.000 γιατρών, μόνιμων και επικουρικών, νοσηλευτών και παραϊατρικών στελεχών, ενώ υπολογίζεται ότι, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2014, θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες προσλήψεις για 500 ιατρούς και 300 νοσηλευτές.

Hδη, το υπουργείο ανακοίνωσε τη σύσταση 397 οργανικών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ιατρικού προσωπικού σε νοσοκομεία του ΕΣΥ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ σε νοσηλευτικά ιδρύματα της περιφέρειας θα τοποθετηθούν 50 υποψήφιοι της ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού. Επίσης, ο προγραμματισμός του ΜΠΔΠ προβλέπει την πρόσληψη 615 ατόμων στο ΕΚΑΒ, στις ειδικότητες των τεχνικών, των ηλεκτροτεχνιτών, των ηλεκτρονικών τεχνικών, των μεταφορέων ασθενών και σε λοιπές παρεμφερείς ειδικότητες. Οι προκηρύξεις για τον χώρο της υγείας αναμένεται να αποσταλούν στο ΑΣΕΠ το προσεχές διάστημα και θα αφορούν κυρίως την κάλυψη των κενών στις ΜΕΘ και στα νοσηλευτικά ιδρύματα, στα οποία οι εργαζόμενοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Συγκεντρωτικός πίνακας προσλήψεων 2014 – 2018
Υποτομείς Γεν. Κυβέρνησης
Εκτιμήσεις προσλήψεων
2014
2015
2016
2017
2018
Κεντρική Διοίκηση ΟΤΑ β΄ βαθμού & ΝΠ*
11.370
3.568
3.390
15.818
14.570
ΟΤΑ α΄ βαθμού
398
237
210
1.913
1.862
Οργανισμοί Κοινων. Ασφάλισης
916
120
117
497
483
ΝΠ εντός Γεν. Κυβέρνησης
640
84
82
364
324
ΔΕΚΟ (16 επαναταξινομημένες)
723
124
86
430
428
Προσλήψεις 1:1 λόγω υποχρεωτικών αποχωρήσεων
6.974
Σύνολο
14.047
11.107
3.885
19.022
17.667
* Νομικά Πρόσωπα των οποίων η μισθοδοσία του προσωπικού καλύπτεται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό

Πηγή: ethnos.gr – Κατερίνα Κυρίτση, Θοδωρής Βγένης

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Οδηγίες για την εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΤΕΙ αλλοδαπών – αλλογενών
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στον Χρυσό Οδηγό
Μενού