Προσλήψεις 149 τελωνειακών στο υπουργείο Οικονομικών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 64

oik-300x187Στο Εθνικό Τυπογραφείο εστάλη για δημοσίευση η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 149 θέσεων τακτικού προσωπικού, τελωνειακών στο υπουργείο Οικονομικών. Με τη δημοσίευση της προκήρυξης στο φύλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως θα ξεκινήσει και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Από το σύνολο των θέσεων οι 94 αφορούν την κατηγορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 28 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 27 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν πτυχίο Νομικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Δεκτοί θα γίνονται και οι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης, δημόσιας διοίκησης , διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών και πολιτικών σπουδών, διοίκησης επιχειρήσεων, επιχειρησιακής έρευνας και μάρκετινγκ, λογιστικής και χρηματοοικονομικής,ναυτιλιακών σπουδών, κ.α.

Οι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

  • επεξεργασίας κειμένων
  • υπολογιστικών φύλλων
  • υπηρεσιών διαδικτύου

Οι υποψήφιοι των κλάδων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά μια εκ της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας, ενώ αντίστοιχα οι υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν καλή γνώση επίσης μίας εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανική γλώσσας.

Πηγή: news.in.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προγράμματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014
Προηγούμενο άρθρο
52 προσλήψεις στο Δήμο Χίου
Μενού