52 προσλήψεις στο Δήμο Χίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 13

images (24)Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα πέντε (52) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου Χίου που εδρεύει στη Χίο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 10 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 27 ΥΕ Εργατών καθαριότητας (για απορριμματοφόρα)
  • 15 ΥΕ Εργατών καθαριότητας – οδοκαθαριστές

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χίου, ημοκρατίας 2 – Χίος, Τ.Κ. 82100, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της /νσης ιοικητικών Υπηρεσιών, υπόψιν κών Χαβιάρα Θεοδώρας, Ασπρούλη Ματρώνας και Φραγκάκη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2271350821, 2271350855, 2271350817).

Όλη η ανακοίνωση εδώ

Πηγή: e-dimosio.gr, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προσλήψεις 149 τελωνειακών στο υπουργείο Οικονομικών
Προηγούμενο άρθρο
Κάντε αίτηση για πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Μενού