35 προσλήψεις στο Δήμο Λευκάδος

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (26)Ο Δήμος Λευκάδος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου και συγκεκριμένα τους εξής:

  • 4 ΔΕ Οδηγών Φορτηγών Απορριμματοφόρων Καθαριότητας (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 ΔΕ Οδηγός Διαξονικού Ελκυστήρα
  • 1 ΔΕ Συντηρητής Μηχανημάτων Καθαριότητα
  • 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εσκαφέας -φορτωτής JCB)
  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο)
  • 25 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αςεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λευκάδας, Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Αθ. Κατωπόδη Τ.Κ. 31100 Λευκάδα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Στραγαλινού Νίκης και κας Χαλκιοπούλου Γεωργίας (τηλέφωνα επικοινωνίας: 26453 60525, 26453 60506).Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λευκάδας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *