Θέσεις εργασίας στην Γ΄Εφορία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων

Κοινοποιήστε το άρθρο

0083a22a4537f1fa12a6bfdca1f73753_L-300x225Η Γ΄Εφορία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου «Διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών» στα πλαίσια του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση είκοσι (20) μηχανισμών βύθισης- ανύψωσης με τηλεσκοπικό σύστημα συμπιεστών απορριμμάτων, για την προσωρινή αποθήκευση των αστικών απορριμμάτων ή ανακυκλώσιμων υλικών με τη συντήρησή τους για ένα (1) χρόνο» για το χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών απο την έναρξη της απασχόλησής τους.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ                                                                                        ΑΡΙΘΜΟΣ                                                                  ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

  •  Αρχαιολόγος ΠΕ για επίβλεψη εκσκαφικών εργασιών                                 1                                                                                                  (8) μήνες
  •  Ειδικευμένοι Εργάτες ΥΕ για ανασκαφικές εργασίες                                     1                                                                                                   (8) μήνες

 

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλουν έντυπη αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη εργάσιμη, της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Γ΄ Ε.Π.Κ.Α., της καταχώρησης στον δικτυακό κόμβο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (diavgeia.gov.gr) καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού(www.yppo.gr).

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 16-5-2014 έως 22-5-2014 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή των αιτούντων θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, κατά τις ώρες 9:00 – 13:00 στα γραφεία της Γραμματείας της Γ΄ Ε.Π.Κ.Α., όπου διατίθενται και σχετικά έντυπα αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Για τα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *