Προσλήψεις στην Εφορεία Παλαιονθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (13)Η Εφορεία Παλαιονθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος ανακοινώνει ην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών της Εφορείας Παλαιονθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη  και συγκεκριμένα τους εξής:

  • 6 ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
  • 2 ΔΕ Νυχτοφυλάκων
  • 1 ΥΕ Καθαριστών/στριών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος, Ναυαρίνου 28, 55131 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, υπόψη κας Ελπίδας Παπαδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2310410185).

Ολόκληρη η προκήρυξη απο τη Δι@υγεια εδώ

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *