Πρόσληψη 29 ατόμων στο Δήμο Εορδαίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (22)Ο Δήμος Εορδαίας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα, 25ης Μαρτίου 15 και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και, αριθμό ατόμων:

– ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων & Φορτηγών Αυτ/του (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 4
– ΥΕ Εργάτες –Εργάτριες καθαριότητας 25

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 502 00, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ. Πατσίκα Κώστα, Σουφερλή Δήμητρας και Αλεζίδου Πολυξένης (τηλ. επικοινωνίας: 2463350130, 2463350131) από 12.05.2014 έως 20.05.2014.

Πηγή: diorismos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *